__з_а шы_у

06 марта 2017Құзға шығу – қызықты спорт түрі. Бұл спорт түрі кез келген адамға жынысы мен жасына қарамастан жарайды. 22 қыркүйек күні ПМПИ, география мамандығының оқушылары К.М Омаровтың жетекшілігімен ГМ-11 тобының студенттері Павлодар қаласы, Павел Васильев-3 мекен жайында орналасқан «Құзға шығу» мемлекеттік мекемесінде спорттық секциясына белсене қатысты. Осы спорт түрінде адам өзін тек физикалық тұрғыда ғана емес сонымен қоса төзімділігін және көңіл-күйін арттырады. Құзға шығуда біз тек қана биіктікке өрмелеуге ғана емес, сонымен қатар арқандар байламдарының түрлерін жасауға үйрендік.

 

Скалолазание является забавным видом спорта. Этот вид спорта подходит для любого человека, независимо от возраста и пола. 22 сентября студенты кафедры географии ПГПИ под руководством К.М. Омарова ГШ-11 приняли участие в секции скалолазания, которая расположена в городе Павлодар по улице Павла Васильева-3.Благодаря этому виду спорта, человек улучшает не только физическую форму, но и повышает свою выносливость и поднимает себе настроение. На скалодроме мы научились не только взбираться вверх, а вместе с этим делать разные связки канатов.

 

 

 

 

The rock-climbing is a funny look of sport. This sport is suitable for any person, irrespective of age. On September 22 students of department of geography of PGPI under the leadership of K. M. Omarov of GS-11 took part in rock-climbing section which is located in the city of Palodar,Раvel Vasilev street-3. By means of this sport of people improves not only physical shape, but also increases the endurance and lightens itself the mood. On the rock climbing wall we learned not only to climb up, and together with it to do a different linking of rope.

 

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.